Visie

‘De mens is uniek en oneindig in zijn mogelijkheden’

Deze uitspraak inspireert mij in de wijze waarop ik naar mensen kijk: vanuit de verwondering, gericht op het bijzondere en het onverwachte. Ik ga uit van de gedachte dat ieder mens ernaar verlangt om zichzelf in de wereld uit te drukken en zichzelf te realiseren. Helaas slagen wij daar vaak niet of onvoldoende in en is onze authenticiteit bedekt of onzichtbaar.

Met Analytische Therapie en Coaching onderzoek je jouw mogelijkheden en breng ik helder in beeld wat jij ten diepste zelf wil. Door het inzicht in je diepe drijfveren, wensen en verlangens komen jouw kwaliteiten en motivatie vrij en kun je jouw potentieel ten volle leven.

De IJsberg

De grondlegger van de Analytische Therapie en Coaching is de Zwitserse psychiater C.G. Jung. Hij gaat uit van een menselijke psyche die bestaat uit een bewust en een onbewust deel. Vergelijk het met de ijsberg: het deel boven de wateroppervlakte is het ‘bewuste’ deel van je geest, het deel onder water is het ‘onbewuste’ deel.

In ons onbewuste bevindt zich een schat aan informatie. Wat we meemaken verdwijnt als herinnering, beeld of symbool naar het onbewuste en komt naar boven door een situatie of trigger. Vaak zijn we ons daar niet van bewust en zoeken vanuit onze ratio naar antwoorden voor ons gedrag. Zo lopen we geregeld vast in onze valkuilen, want in het bewuste zijn die antwoorden niet te vinden….

De sleutel

De unieke mens ‘weet’ het antwoord op al zijn vragen. Als Jungiaans psycholoog begeleid ik je naar die antwoorden, die voor een groot deel in het onbewuste te vinden zijn. Daaroverheen ligt een laag van onze verdedigings-, afweer- en overlevingsstrategieën. In het coachingstraject worden deze helder gemaakt en vanuit begrip voor het ontstaan ervan en de beleving op diep niveau, ontstaat de ruimte tot transformatie. Het onbewuste is dus de sleutel tot veranderen. Niet het aanpassen van je gedragspatronen of het bedenken van oplossingen, maar het herkennen, erkennen en beleven van deze gedragspatronen zetten je in jouw kracht.

Tools

In het coachingtraject kunnen verschillende methodieken en tools worden ingezet. Deze worden op de persoon afgestemd. Om met het onbewuste in contact te komen worden meestal creatieve technieken gebruikt, aangezien het onbewuste in symbolen (plaatjes) communiceert.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een psychoanalytische meetmethode,  die het mogelijk maakt om de onbewuste en bewuste valkuilen en kwaliteiten bloot te leggen. Dit fundament van het psychische systeem van mensen, geeft vooral inzicht in het potentieel en hoe die koers is uit te zetten tot maximale inzet van dat potentieel. Dit meetinstrument kan zowel individueel als in teams worden toegepast.

Krachtig in je kern komen: maak van je valkuil je kracht!